Pivovar Martiner, Martin

Aj v Turci má varenie piva dlhodobé tradície a dnešný pivovar v Martine mal svojich predchodcov už od 17.storočia. Koncom 18.storočia sa v Martine nachádzali až tri pivovary. História súčasného pivovaru sa začala až koncom 19.storočia, keď z iniciatívy turčianskeho rodáka Jozefa Capku bola v roku 1893 založená akciová spoločnosť - Turčiansky pivovar, účastinný spolok. Ihneď sa začala výstavba a už vo februári 1894 mohla byť vykonaná kolaudácia a v apríli bolo vystavené prvé pivo.

Úspechy nového pivovaru nedali na seba dlho čakať a už v roku 1895 na Národopisnej výstave v Prahe získalo martinské pivo prvú cenu. V tej dobe sa varili tri druhy piva - Kráľovské pivo, Brezniak a Granát. V obchodnom roku 1895-1896 sa vyrobilo 8 000 hl piva, ale pivovar mal od začiatku problémy s jeho predajom na území Slovenska. Dôvod bol jednoduchý, pivovar často navštevovali významní slovenskí národní dejatelia (Škultéty, Vajanský, Kmeť, Kukučín a ďalší), čo sa nepáčilo vtedajším mocenským orgánom, ktorí v tom videli formovanie úsilia Slovákov proti maďarizácii. Preto pivovar hľadal odbytištia aj v zahraničí, čo sa mu darilo a až do I. svetovej vojny vyvážal pivo dokonca až do Ameriky. Vypuknutím vojny sa ochromila výroba a až posledné dva roky boli z hospodárskej stránky úspešnejšie. V roku 1920 začal pivovar využívať elektrickú energiu na pohon strojov a výrobu chladu. Po vojne v obchodnom roku 1918-1919 sa v martinskom pivovare vyrábalo len 3 200 hl piva, ale už o dva roky neskôr stúpol výstav na 13 000 hl a v roku 1929 na 18 000 hl. Ďalší priaznivý vývoj však znovu zastavila hospodárska kríza v 30-tich rokoch. Pre históriu zostanú natrvalo v pamäti známe druhy piva, ktoré sa vyrábali v tomto období ako napr. Svätomartinské pivo, Martinský Porter a Martinský zdroj. Zaujímavosťou bolo zdravotné 120 pivo Granát, ktoré sa propagovalo ako bavorská špecialita pre chudokrvných a rekonvalescentov.

V roku 1939-1943 bola v pivovare inštalovaná na tú dobu najmodernejšia fľaškovacia linka, ktorá naplnila za hodinu 6000 fliaš, bolo zakúpené nové zariadenie várne, chladiarenské zariadenie, boli rozšírené ležiacke pivnice a postavená nová stáčiareň piva do sudov. V jubilejnom roku 1943 bolo vyrobených už 84 000 hl piva. Počas bojov v priebehu SNP sa v pivovare podarilo zachrániť strojové zariadenia a suroviny a pivovar neutrpel väčšie škody a po vojne vyrábal až 35 % všetkého piva na Slovensku. V roku 1948 bol Turčiansky pivovar ú.s. znárodnenia jeho majetková podstata sa predisponovala na novozaložené Stredoslovenské pivovary n.p. Martin, kde bol pivovar pričlenený ako závod. Výmerom Ministerstva potravinárskeho priemyslu vznikol v roku 1953 Martinský pivovar n.p. Martin. Ďalšia reorganizácia zastihla pivovar v roku 1958, keď bol pivovar začlenený do celoslovenského podniku Pivovary a sladovne n.p. Bratislava ako samostatný závod. V týchto rokoch došlo k podstatnému zvýšeniu výroby a v roku 1957 bol ročný výstav až 231 704 hl piva. Vyrábalo sa 7 %, 10 % a 12 % pivo a od roku 1957 sa začalo variť aj 14 % svetlé pivo Martinský špeciál.

V roku 1960 vznikli Stredoslovenské pivovary n.p. Martin, kde bol martinský pivovar znovu začlenený ako závod. Kapacita pivovaru pre zastaralé strojné zariadenie už nestačila a v druhej polovici 60-tich rokov bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia, ktorá sa však pretiahla až do roku 1974. V priebehu roku 1970 začali v pivovare vyrábať 10 % čierne pivo a 20 % Martinský porter, čím nadviazali na dlhodobú tradíciu výroby tohto piva. Od roku 1974 sa začalo aj s exportom piva do Poľska, neskôr do Maďarska, ZSSR a Rumunska. Výrobné kapacity v 80-tich rokoch sa neúmerne preťažovali oproti výrobným možnostiam, čo sa nepriamo prejavilo v kvalite vystavovaných pív. V roku 1983 bolo vyrobených napr. až 382 689 hl piva ( súčasná kapacita pivovaru je 380 000 hl ). V roku 1988 sa začalo vyrábať čierne fľaškové pivo Dominik, ktorého výroba však netrvala dlho.

V rámci spoločenských zmien patril martinský pivovar od roku 1991 Pivovar, štátny podnik Martin a v júni 1992 ho v rámci privatizácie odkúpil od Fondu národného majetku SR podnikateľ Karol Konárik. a stal sa súčasťou KK Company - Pivovary s.r.o. V týchto rokov došlo k modernizácii fľaškovacej linky , v roku 1993 bola zakúpená linka na pivo balené v plechovkách a bola spustená aj linka na plnenie sudov KEG. Martinské pivo sa začalo znovu uplatňovať aj na zahraničných trhoch a vyvážalo sa do V. Británie, Nemecka, Argentíny, Ruska, USA a ďalších štátov. V roku 1999 vzniká akciová spoločnosť Martiner a.s. a vlastníkom pivovaru sa stáva holandská pivovarnícka spoločnosť Heineken.


Copyright © 2006